Visjon og verdier

Visjon og verdier

Vår visjon

Å bli regnet som verdens beste industrigasselskap av våre kunder, ansatte, aksjonærer, leverandører og i de lokalsamfunn hvor vi opererer.

Forretningsidé

Å gjøre kloden vår mer produktiv – Vi utvikler teknologi, produkter og tjenester som bidrar til å opprettholde og beskytte planeten vår. Vi forplikter oss til å forbedre våre kunders økonomiske og miljømessige resultater, i tillegg til at vi har fokus på å forbedre de lokalsamfunnene der vi driver virksomhet.

Kjerneverdier

Sikkerhet fremfor alt  – Et lidenskapelig engasjement for sikkerhet ligger til grunn for alle våre aktiviteter. Sikkerheten til våre produkter og tjenester, sikkerhet på arbeidsplassen, sikkerhet på veien og sikkerhet hjemme har høyest prioritet for våre ansatte, entreprenører, familier og kunder.

Høy integritet  – Vi arbeider kontinuerlig med å styrke de høye globale standarder som omdømmet vårt er bygd på, inkludert ærlighet, etikk og overholdelse av alle lover og regler.

Resultatorientering  – Med personlig ansvar, samarbeid og innovasjon har vi hele tiden fokus på å levere verdier til våre aksjonærer og andre interessenter gjennom plettfri drift, operativ disiplin og kontinuerlig forbedring. 

Kundetilfredshet  – Vi tilbyr produkter, programmer, teknologier og tjenester som representerer de høyeste standarder for kvalitet og pålitelighet.

De riktige menneskene – Vi synes det er svært viktig å tiltrekke og utvikle dyktige mennesker med ulik bakgrunn, som bruker sitt talent for å gjøre en forskjell i verden og sikre selskapets suksess.

Miljø- og samfunnsansvar – Vi hjelper kunder over hele verden slik at de kan styrke sitt miljøarbeid og senke sine CO2 utslipp, samtidig som vi minimerer vårt miljøfotavtrykk og maksimerer våre sosiale og samfunnsmessige bidrag.