Vår åpenhetspolitikk

VÅR ÅPENHETSPOLITIKK

Forretningsintegritet og retningslinjer

Vi er forpliktet til å opprettholde våre standarder for forretningsintegritet og retningslinjer, inkludert de som er  rettet mot  leverandører og leverandørkjeden. Disse retningslinjene reflekterer vår forpliktelse til å sikre fravær av tvangsarbeid og barnearbeid i leverandørkjeden.

Kommunikasjon

Hos Yara Praxair, gjør vi våre leverandør forventninger kjent. Vårt globale innkjøpsorganisasjon diskuterer jevnlig disse forventningene med leverandører ved kvalifisering, kontrahering og under eventuelle revisjoner. Alle medarbeidere og ledere får opplæring i Praxairs leverandør forventninger og menneskerettighetspolitikk.