Det vi kjøper

DET VI KJØPER

Utvid dine forretningsmuligheter

Vi er avhengige av leverandørers utstyr, tjenester og teknologier for å hjelpe oss med å gjøre vår planet mer produktiv. Se nedenfor for en liste over hvilke produkter vi kjøper. La oss sammen hjelpe våre kunder til å bli mer lønnsomme, mer effektive og mer miljøvennlige.

 • Kompressorer, motorer og pumper
 • IT hardware og software
 • Innleide tjenester – mekanisk, elektro, bygg og anlegg
 • Transporttjenester og transportmateriell
 • Energi - elektrisitet
 • Flaskegasser til industri
 • Varmevekslere / fordampere
 • Vedlikehold, reparasjon og driftsutstyr (MRO)
 • Molekylarsikter, katalysatorer og adsorbenter
 • Prosessanalyse og laboratorie utstyr
 • Kontrollutstyr (vekter, vibrasjon ol)
 • Tanker og gassflasker
 • Transportkurver til gassflasker
 • Telekommunikasjonsutstyr
 • Ventiler, rørdeler og festemateriell 
 • Etiketter
 • Verkstedmateriell, arbeidstøy og verneutstyr
 • Facility management (Rengjøring, kantinetjenester, kontorutstyr, rekvisita ol)