Forventninger

FORVENTNINGER

Forpliktelser

Hos Yara Praxair forventer vi samme grad av engasjement og atferd fra våre leverandører som vi forventer fra våre ansatte. Alle våre forretninger må være basert på rettferdighet, ærlighet, lovligheten, sikkerhet, miljøforvaltning og sosial bevissthet. Som en Yara Praxair leverandør må du også sørge for samsvar med våre kontraktsmessige avtaler, forretningsintegritet, etikk, politikk og leverandør forventninger.

Vi måler våre forventninger til leverandørene

Hos Yara Praxair måler vi våre leverandører i seks viktige satsingsområder:

 • Totalkostnad 
 • Forsikringer på forsyninger 
 • Kort responstid 
 • Global rekkevidde og menneskerettigheter 
 • Miljø og Sikkerhet 
 • Teknologi

Totalkostnad

Vi streber etter å minimere den totale kostnaden for våre produkter og tjenester for å gi maksimal verdi for våre kunder. For å fortsette å gjøre dette, forventer vi at våre leverandører:

Gir en konkurransedyktig kostnadsstruktur for alle produkter og tjenester. Denne kostnadsstruktur omfatter anskaffelse, implementering og driftskostnadene av produkter og tjenester samt service og support.

Viser kontinuerlig forbedring i kostnadsstrukturen. Foreslå måter vi kan forbedre våre produkter og tjenester for å oppnå lavere kostnader.

Forsikring på forsyninger

Vi er forpliktet til å gi en uavbrutt levering av produkter og tjenester til våre kunder. Vi forventer at våre leverandører:

 • Gir en stabil tilførsel uten feil og forstyrrelser.
 • Er i stand til å levere produkter og tjenester på kort tid ved behov.

Kort responstid

Vi svarer raskt på kundehenvendelser, og vi bestreber oss på å effektivt løse og eliminere eventuelle problemer som måtte oppstå. Vi forventer at våre leverandører:

 • Svare på henvendelser så raskt som mulig med klar, fullstendig og nøyaktig informasjon 
 • Være i stand til å støtte endringer i etterspørsel eller krav 
 • Løse eventuelle problemer og utføre nødvendige tiltak for å sikre at de ikke gjentar seg

Global rekkevidde og menneskerettigheter

Vi jobber med leverandører som kan støtte våre strategier på globalt, regionalt og lokalt nivå. Vi forventer at våre leverandører:

 • Støtter våre behov på lokalt nivå og vise evne til å fungere i de landene vi opererer.  
 • Gir samordnet global kontoadministrasjon.
 • Sikrer at produkter og tjenester er i samsvar med regelverket og tekniske spesifikasjoner for alle lokaliteter der produkt og tjeneste leveres.

Yara Praxair er forpliktet til å anerkjenne og sikre menneskerettighetene i alle land hvor vi har virksomhet. Vi ønsker å gjøre forretninger med kunder, leverandører og entreprenører som deler vårt engasjement for menneskerettigheter, spesielt i forhold til:

 • Kompensasjon 
 • Rett til arbeid 
 • Forebygging av trakassering 
 • Sikkerhet 
 • Fagorganisering 
 • Forbud mot barnearbeid eller tvangsarbeid

Miljø og Sikkerhet

Vi bestreber for å beskytte helse og sikkerhet for våre kunder, leverandører og våre ansatte. Vi forventer at våre leverandører har et aktivt sikkerhetsprogram:

 • Overholde alle av våre helse-og sikkerhetsregler i utførelsen av arbeidet med Yara Praxair nettsider 
 • Overholde alle gjeldende statlige regler, forskrifter og lover 

Vi søker å kontinuerlig forbedre våre miljøprestasjoner, opprettholde miljøvennlig virksomhet, integrere miljøhensyn i våre forsknings-, produkt-og prosessutviklingsaktiviteter, og bidra til felles innsats for å beskytte vår naturlige og arbeidsmiljø. På våre nettsider, forventer vi at våre leverandører:

 • Sørger for at alle produkter og tjenester er i samsvar med gjeldende miljø regler, forskrifter og lover 
 • Aktivt arbeide for å møte eller overgå alle våre gjeldende miljø-og materialhåndteringspolitikk

Teknologi

Vi jobber kontinuerlig å forbedre våre produkter og tjenester, og ønsker at vår leverandører støtter denne utviklingen ved å:

 • Samarbeide om utvikling av teknologi
 • Møte våre forventninger til kvalitet innen alle kritisk områder
 • Jobbe med kontinuerlig forbedringer av de produkter og tjenester som tilbys, inkludert mer effektiv produktutvikling og forbedringer i produktets ytelse.
 • Gi markedsinformasjon om den tekniske utviklingen av produktene og tjenestene leverandøren leverer.
 • Utnytte informasjonssystemer som vil gi reduserte kostnader