Stiftelsen Global Giving

Stiftelsen Global Giving

Å gi tilbake er en kjerneverdi hos Praxair

Å gi tilbake til samfunnet er en kjerneverdi hos Praxair. I 2015 bidro Praxairs Global Giving Program $ 6,4 millioner til å støtte våre nærmiljø, utdannelsesområder, fremming av mangfold og integrering, forbedre tilgang til helsefremmede aktiviteter samt bevare og beskytte miljøet i hele verden. Våre globale donasjoner rekker også langt med støtte til viktige forretningsmessige initiativer.