Globalt mangfold og inkludering

Globalt mangfold og inkludering

Mangfold av talenter. Mangfold av kunder. Mangfold av leverandører. Mangfold av erfaringer. Å gjøre en forskjell i verden.

I Praxair ønsker vi å skape et arbeidsmiljø som behandler alle ansatte med respekt, støtte nye tanker og idéer, fremme vekst og utvikling, erkjenne forskjeller og ønske inkludering. Praxair ønsker også å samarbeide med andre for å bidra til å sikre at vi forblir en ettertraktet arbeidsgiver for det stadig økende antall fra alle kanter av verden.

Som høytytende global industrileder må vi tiltrekke oss, beholde og utvikle en mangfoldig, talentfull og engasjert arbeidsstokk som gjenspeiler de forskjellige befolkningsgrupper, der vi er til stede og utvider vår virksomhet. Vi gjør dette ved å ha en sterk og dynamisk ledelse, et utfordrende arbeidsmiljø, bransjeledende ytelse, konkurransedyktige lønninger og ytelser og belønning og anerkjennelse for fremragende ytelse.

Støtteorganisasjoner som National Society of Woman Engineers og National Society of Black Engineers, som arbeider med barn med nedsatt funksjonsevne i Rabale, India, og gir kulturell bevissthet og utvikling og opplæring for våre egne ledere og ledere rundt om i verden, er klare bevis på våre mangfoldighetsprinsipper. Vi er stolte av den forskjell vi gjør med våre ansatte, for våre kunder og i våre lokalsamfunn.

Steve Angel styreformann og administrerende direktør

I Praxair handler mangfold først og fremst om å bygge en plattform for å oppnå og holde på de beste og smarteste talentene i hele selskapet. Inkludering handler om å skape et arbeidsmiljø i vår organisasjon der hver person føler seg verdsatt og har samme mulighet til å lykkes. Hvis vi lykkes i å utnytte forskjellene i vår mangfoldige arbeidsstyrke, kan vi realisere evnene hos hver enkeltperson og skape mer kreative og innovative forretningsløsninger og høyere produktivitet. Ved aktivt å satse på å fremme mangfold og inkludering kan vi sikre at Praxair er den sterkeste konkurrenten for de beste og smarteste talentene i et stadig mer mangfoldig og konkurranseutsatt globalt marked.

Vanessa Abrahams-John sjef for globalt mangfold