Forretningsintegritet og etikk

FORRETNINGSINTEGRITET OG ETIKK

Standarder for forretningsintegritet

Vi har innført etiske retningslinjer og utviklet standarder for forretningsintegritet for å gi ekstra, spesifikk veiledning om forretningsskikk til våre ansatte.

Denne informasjonen er distribuert til våre ansatte for å skissere Yara Praxairs forventninger til etisk atferd og integritet. Vi tar disse standardene svært alvorlig og avvik kan resultere i disiplinære tiltak. Våre ansatte oppfordres aktivt til å rapportere bekymringer, og kan anonymt rapportere brudd gjennom en rekke kanaler, inkludert integritetstelefonen.

Hvis du har registrert et brudd på Yara Praxairs standarder for forretningsintegritet, ring vår integritetstelefon:

Ansatte: Ring +1-800-290-7729
Ikke-ansatte: Ring +1-800-719-0719
Eller kontakt oss på [email protected]