Beredskap

Rådgivning ved uhell eller ulykke der gasser eller gassutstyr er involvert.

Tjeneste for rådgivning ved uhell eller ulykke

Beredskapstelefoner for våre kunder, forhandlere, brann og redningspersonale

Tjeneste for rådgivning ved ulykke: Tlf: 04277 - følg anvisning eller vent på svar
Rådgivning ved uhell ulykke der gasser eller gassutstyr er involvert.
Henvendelser besvares også utenom normal arbeidstid.
Teknisk service:
Teknisk service dagtid (07:30-15:30) Tlf: 922 91 550
Vakttelefon kveld/natt: (15:30-07:30) Tlf: 482 69 851
Bestilling av flytende gass - Bulk:
Bestilling av gass dagtid (07:30-15:30) Tlf: 04277
Vaktelefon logistikk:
kveld/natt (15:30-07:30) Tlf: 976 81 131
NB! Vakttelefonen skal ikke brukes til ordinære bestillinger, men ved viktig kontakt utover normal arbeidstid.