Produktsikkerhet

YARA PRAXAIR PRODUKTSIKKERHET

Minimere produktrisikoen

I Yara Praxair har vi et team med selgere, ingeniører samt drifts- og sikkerhetspersonell som undersøker de potensielle helse-, miljø- og sikkerhetsrisikoene for alle nye produkter. Hele livssyklusen til produktet gjennomgås – hele veien fra råvareinnkjøp til produksjon, distribusjon, bruk og avhending.

Vi bruker følgende sentrale styringssystemer for å fremme produktsikkerhet:

  • Risikogjennomgang: Identifisere potensielle risikoer i hver fase av produktets livssyklus og designfunksjoner og styringssystemer som minimerer disse risikoene.
  • Sikkerheten ved produktdesign: Vurdere hvordan et produkt kan brukes eller misbrukes og identifisere designelementer som kan redusere potensielle farer.
  • Innkjøpsspesifikasjon og -kontroll: Verifisere samsvar med innkjøpt materialkrav og spesifikasjoner.
  • Produksjonskontroll: Etablere rutiner og lære opp personell for å sikre konsekvent produktkvalitet innenfor produktspesifikasjonene.
  • Distribusjons- og installasjonskontroll: Etablere rutiner og lære opp personell for å sørge for å sikre produktleveranser, lagring og kundebruk.
  • Farekommunikasjon: Formidle informasjon om sikker bruk og håndtering av hvert produkt på en riktig måte gjennom riktig bruk av HMS-datablad, produktmerking, bruksanvisning for produktet, kundeopplæring og -støtte.
  • Avfallsbehandling av produktet: Etablere rutiner for å identifisere produkter som ikke lenger er egnet for kundens bruk og oppgradere, erstatte eller kvitte seg med dem på en miljøvennlig måte.
  • Rapportering og undersøkelse av hendelser: Rapportere, undersøke og analysere hendelser med våre produkter i forbindelse med misbruk og avhending for å lære mer om produktrisiko og iverksette korrigerende tiltak.