Personsikkerhet

Personsikkerhet

Våre ansatte skal føle seg trygge

Det at våre ansatte skal føle seg trygge handler ikke bare om å identifisere de viktigste medvirkende faktorer til ulykker og implementere rutiner for å minimere risikoene. Det handler om å sikre at hver enkelt ansatt utfører sitt arbeid i henhold til følgende sikkerhetsprinsipper: 

  • Ulykker og personskader kan forebygges
  • Sikkerhet er et linjeansvar
  • Sikkerhetsarbeid gir resultater
  • Sikkerhet er en forutsetning for din ansettelse
  • Du er ansvarlig for din egen sikkerhet
  • Alle ansatte er forpliktet til å stoppe en jobb eller nekte å utføre en jobb, hvis den ikke kan utføres på en sikker måte

Global personellsikkerhet

Se diagrammet nedenfor for antall personskader per 100 ansatte vi har hatt siden 2008.

År Personskader totalt Skader med tapte arbeidsdager
2009 0,51 0,04
2010 0,51 0,04
2011 0,40 0,05
2012 0,42 0,05
2013 0,49 0,02