ISO sertifiseringer

ISO SERTIFISERINGER

Yara Praxairs ISO sertifiseringer

Kvalitet

Vår kvalitetspolitikk er å levere produkter og tjenester på en konkurransedyktig måte som imøtekommer våre kunders behov, krav og forventninger.Våre produkter og tjenester skal oppfylle gjeldende regler, standarder og spesifikasjoner. Vi anvender kvalitetsstyring for å sikre at denne kvalitetspolitikk etterleves.
Kvaliteten skal planlegges, oppnås, vedlikeholdes og dokumenteres.

Vår ledelse forplikter seg til å etterleve denne kvalitetspolitikk. Kvalitetsstyringssystemet er sertifisert etter kvalitetsstandard ISO9001

Miljø

Sammenlignet med annen kjemisk industri er vår påvirkning på miljøet moderat. Våre primære produkter – luftgasser – kommer fra en fornybar ressurs, nemlig luft.De fleste av våre prosessgasser som karbondioksid, helium og hydrogen er biprodukt fra andre industriprosesser. Vi videreforedler disse biprodukt med minimal påvirkning på  miljøet.

Vi utvikler nye anvendelsområder for gass i samarbeid med våre kunder. Vårt mål er å forbedre våre kunders prosesser både med hensyn til effektivitet og miljø.

Vi er sertifisert etter miljøstandard ISO14001

Noen eksempler på våre gassapplikasjoner som er gunstig for miljøet:

  • Karbondioksid til pH justering i vannbehandling
  • Ozonbehandling av fiskeoppdrett
  • Rengjøring av støpeformer med tørris
  • Bruk av oksygen i forbrenningsprosesser for å redusere NOx utslipp