Distribusjonssikkerhet

Distribusjonssikkerhet

Sikre leveranser

Å sørge for sikker levering av våre produkter er viktig  for Yara Praxair. Praxair kjører i overkant av 430 millioner km pr. år for å levere produkter til våre kunder - noe som tilsvarer 29 turer rundt jorden hver dag. Våre sikkerhetsprogrammer innen transport omfatter ansatte, samt transportører og sjåfører. For å kunne være ledende innen transportsikkerhet, krever vi at våre transportører ansetter erfarne og robuste sjåfører.

Transportsikkerhet

I Yara Praxair legger vi vekt på opplæring av sjåfører som bruker avanserte systemer i bilene , f.eks. elektronisk stabilitetskontroll, for å redusere risiko for sjåfør og produkt. Se tabellen nedenfor for det totale antallet ulykker og antall alvorlige ulykker som er rapportert per 1 million miles.

År Ulykker totalt Ulykker med høy alvorlighetsgrad
2009 3,16 0,44
2010 3,39 0,38
2011 2,82 0,27
2012 2,43 0,20
2013 2,69 0,29
2014 2,96 0,19