Miljø, kvalitet og sikkerhet

MILJØ, KVALITET OG SIKKERHET

Et trygt arbeidsmiljø

Yara Praxair har fokus på et trygt arbeidsmiljø. Vi er en del av Praxair gruppen, der Praxair konsekvent alltid ligger på sikkerhetstoppen. Vi opprettholder det høye sikkerhetsnivået ved aktivt å lete opp risikofaktorer og kontinuerlig forbedre ytelsen over hele verden for alle sikkerhetsparametere. Les mer om hvordan vi sørger for sikkerheten til våre ansatte, kunder, lokalsamfunn og miljø via våre programmer, retningslinjer og systemer.

I Yara Praxair mener vi at ulykker og skader kan forebygges, og vi er sterkt opptatt av å gjøre nettopp det. Gjennom Six Sigma-metoden, blant andre metoder, fortsetter vi å identifisere de medvirkende faktorene til ulykker og bruke våre funn til å utvikle og implementere retningslinjer og praksis for å bidra til å beskytte våre ansatte, kunder, leverandører og lokalsamfunn.

Vi tar vår egen produktdistribusjon på alvor. Vi er opptatt av å identifisere og beskytte mot alle slags farer – fra lastebil til rørledninger – som kan true sikkerheten til våre sjåfører, operatører og folk i de samfunnene der vi opererer.

Praxairs engasjement for sikkerhet gjenspeiles i programmer som for eksempel vårt lokale nødhjelpsprogram, Local Emergency Assistance Program-LEAP. Vårt engasjerte personell innen sikkerhets- og miljøtjenester og kundeservice gir gjennom LEAP, rask, trygg og effektiv respons i krisesituasjoner på våre kundesteder.

Risikoen forbundet med bruk av Yara Praxair-produkter blir identifisert og fokusert gjennom alle faser av produktets livssyklus, inkludert produktdesign, produksjon, markedsføring, distribusjon, bruk, gjenvinning og destruksjon.

Les om hvordan vi jobber på tvers av fag, bransjer og sektorer, sammen med våre ansatte, kunder, leverandører og en rekke andre interessenter for å få gjort mer med færre ressurser og mindre miljøbelastning.

Vi har en rekke kurs innenfor håndtering og bruk av gass. Vi tilbyr både standardiserte og tilpassede klasseromskurs hos kunde, kurs i egne kurslokaler og interaktive kurs. Vi kan tilby sikkerhetskurs som gir de ansatte kompetanse innen bruk av gasser. Det er et myndighetsskrav å gjennomføre denne typen opplæring. Dere vil motta kursbevis når sluttesten er bestått.