Bærekraftig utvikling

BÆREKRAFTIG UTVIKLING

Et arbeid for å opprettholde og beskytte planeten

I Yara Praxair skaper vi teknologier, produkter og tjenester som støtter vårt mål om å gjøre planeten vår mer produktiv. Vi ønsker å forbedre våre kunders miljøytelse og vi gjør det ved å utvikle og implementere programmer, som hjelper kundene med å redusere driftskostnadene, øke prosesseffektiviteten og forbedre miljøytelsen.

Vi er forpliktet til å bidra til en bærekraftig utvikling i henhold til våre prinsipper og vårt arbeid for å redusere vårt miljøfotavtrykk. Samtidig som vi hjelper kunder over hele verden så de kan forbedre sine egne miljøytelser. Les om vår organisasjon for bærekraftig utvikling, vår visjon og strategi, våre prinsipper og retningslinjer, prioriteringer, handlingsplaner og vårt ledelsessystem.