Tekniske tjenester

TEKNISKE TJENESTER

Med vår unike gasskompetanse og erfaring blir dine prosjekter ivaretatt på en sikker og kostnadseffektiv måte

Praxair har over 60 års erfaring fra industrigassbransjen. Som totalleverandør av gasser og tekniske tjenester tilbyr vi gassinstallasjoner, kontroll av gassanlegg, kursvirksomhet og konsulentoppdrag. HMS, kostnadseffektivitet og etterlevelse av lovkrav er fokusområder i alle bedrifter. Over 60 års erfaring med produksjon av industrigasser har gitt oss unik kompetanse og bredde innenfor de fleste bransjer. Dette har vi videreført til vår produktportefølje: Tekniske tjenster, hvor vi tilbyr følgende produkter og tjenester: gassinnstallasjoner, kontroll av gassanlegg, konsulenttjenester og kurs og opplæring.
Disse tjenestene er en god investering for å etterleve myndighetenes lovkrav, samt at driftssikkerheten for ditt gassanlegg forbedres.

SPISSKOMPETANSE

Med vår unike gasskompetanse og erfaring blir dine prosjekter med trykksatt og farlig stoff, ivaretatt på en sikker og kostnadseffektiv måte. Vi har fagkunnskapen for å levere optimale, driftssikre og nøkkelferdige prosjekter.

SKANDINAVISK AKTØR

Praxair er en skandinavisk industrigassleverandør og leverer produkter og tjenester i hele Skandinavia.

For å sikre at gassanlegg opprettholder samme sikkerhets- og kvalitetsnivå i driftsfasen, er anlegget gjenstand for periodisk kontroll og ettersyn

Som produsent og leverandør av industrigasser har vi en unik kompetanse omkring krav til installasjoner for å ivareta nødvendige kvalitets-, sikkerhets- og miljøkrav.

Våre erfarne ingeniører har spisskompetanse på områder innenfor HMS, Kvalitet, Matvaresikkerhet (HACCP), Prosessoptimalisering, Modifikasjoner, Tilstandsrapport og Risikoanalyser.