Industritjenester

INDUSTRITJENESTER FOR GASSTANKER OG RØRLEDNINGER

Gjør deg klar til en bedre forretningshverdag

Vi har omfattende industritjenester og kan tilby raffinerier, kjemiske anlegg, rørledninger, lagerterminaler, infrastrukturanlegg og stålverk til de løsningene som trengs for å rengjøre, rense, tørke, fortrenge, kjøle, lekkasjeteste, trykktest samt inspisering av rør og systemer. Vi samarbeider også med deg for å dekke dine behov for midlertidig forsyning av nitrogen, oksygen og hydrogen.

Dekkgasser -

Midlertidig forsyning av nitrogen, oksygen MobiLIN -