Sylindere og væskebeholdere

LEVERING AV SYLINDERE OG BEHOLDERE MED KOMPRIMERT GASS, SIKKERHET, HÅNDTERING OG STØRRELSER

Den totale pakken

For mindre eller mer spesialiserte bruksområder har vi et komplett tilbud av gasser i høytrykksgassflasker og væskebeholdere i en rekke størrelser. Med over 80 Yara Praxair forhandlere, depoter, anlegg for fylling av gassflasker, laboratorier for spesialgasser, salgs- og administrasjonskontorer er vi fokusert på å levere løsninger til deg.

Støtte- og overvåkingsverktøy

Hvis du er bekymret for de tekniske eller sikkerhetsmessige aspektene ved levering av gassflasker, kan vi hjelpe deg. Vi tilbyr teknisk støtte for prosessoptimalisering, kjemisk behandling, analytisk måling og rensing.

Exact flaskesporing er en tjeneste vi kan tilby din bedrift for å spore og håndtere gassflasker internt. Tjenesten fordeler flasker og produkter på bedriften din, gir deg informasjon om produkter på lager og hjelper deg med å kontrollere og lagerstyre gassflaskene.

Exact flaskesporing er en utmerket løsning for å få oversikt både sikkerhetsmessig og økonomisk. Via en egen webportal med pålogging  får du tilgang til detaljerte opplysninger om dine gassflasker.

  • Din aktuelle beholdning av gassflasker pr. gassprodukt
  • Leveranser og retur av gassflasker
  • Informasjon om disposisjonsavtaler for gassflasker
  • Plassering av flasker sortert på fareklasser
  • Avvikshåndtering
  • Oversikt over holdbarhetsdato
  • Oversikt over når flaskene sist ble flyttet internt

Kvalitetssikring

Vi tilbyr en rekke kvalitetssikringstjenester som fungerer som metode for kvalitetssikring mellom selskapene og i selskapet. Disse programmene blir en del av aktivitetene innen total kvalitetsledelse (TQM) eller ISO 9000 for å hjelpe deg med å vurdere den totale systemdriften og -ytelsen. De kan gi en uavhengig måte for å evaluere ytelsen til dine leverandører og dine interne kvalitetsprosesser. La oss hjelpe deg med sette opp et program som forbedrer og viser verdien av analyseresultatene dine.

Sikkerhet for gassflasker

Din sikkerhet er svært viktig for oss. Det er derfor vi tilbyr opplæring i sikkerhets- og applikasjonsopplæring når det gjelder gassegenskaper og -farer, sikker håndtering og lagring, personlig verneutstyr og riktig bruk av gassene på hvert bruksområde.

Vi kan i tillegg tilby kurs. Dette kan enkelt kjøpes på nett gjennom:
http://yarapraxair.e-kurs.no/