Bulk levering

BULK OG GASSLAGERTANKER, SYSTEMER, FORSYNING OG LEVERING

Lagring på stedet for kontinuerlig forsyning

Hvis du ser etter et alternativ til gassflasker eller trenger store mengder industrigass, kan våre systemer for bulklevering sikre pålitelig og kontinuerlig forsyning av gasser og væsker som dekker dine forretningsbehov. Våre systemer for bulklevering monteres hos deg og erstatter behovet for høytrykksgassflasker og eliminerer håndtering og utskiftinger mens du samtidig oppfyller gjeldende sikkerhetskrav fra offentlige  myndigheter. Våre systemer for bulklevering er tilgjengelige i et stort utvalg av størrelser og strømningskapasiteter for å dekke behovet på mange bruksområder.

Produktene våre leveres med lastebil og overføres til et leveringssystem for væskelagring. Disse bulksystemene gjør at produktet kan lagres sikkert og kostnadseffektivt. Alternativt kan også rørtrailere med høytrykksgass benyttes for spesielle bruksområder. La oss hjelpe deg med å redusere antall gassflaskebytter, sørge for lavere driftskostnader og reduserte kapitalinvesteringer med vårt system for gasslevering i bulk.

Få alle tjenester

Våre systemer for levering i bulk innebærer total kundeservice. Våre eksperter hjelper deg med å finne det rette leveringssystemet for dine bruksområder. Vårt erfarne team gir teknisk støtte når du trenger det. Vår telemetrisystem overvåker lagersystemet for å hindre at du gå tom for produkter.

Telemetrisystemet sørger for elektronisk overvåkning av og rapportering om tanklagerbeholdningen til vårt logistikksenter. Det legger automatisk inn tidsplaner for levering når du trenger det, og opprettholder et system for nyere avlesninger av tanknivåer. Det telemetriske systemet støtter vårt mål om å tilby kontinuerlig gassforsyning når og hvor du trenger det.

Husk

  • Løsninger for leveringssystemer –perfekt for mange bruksområder
  • Én enkelt forsyningskilde –en lang rekke produkter, som også dekker dine behov
  • Uavbrutt forsyning – tankovervåkning sikrer kontinuerlig forsyning av produkter
  • Fylling på stedet –ingen utskiftinger, og tankene fylles på stedet
  • Færre leveranser – store tanker begrenser antall leveranser
  • Kostnadsbesparelser – ingen håndtering av gassflasker, intet behov for lagerstyring