Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til søk

Branscher

Vi finns representerade i en mängd olika branscher!

Vi levererar gaser till många av de stora industrisegmenten i Sverige.
Som samarbetspartner arbetar vi långsiktigt för att nå högsta kvalitet i alla led.

Livsmedelsindustri

Vår kunskap ger dig många fördelar.
Våra produkter och tekniklösningar har en mängd olika användningsområden inom livsmedelssektorn. Vi ger här en kort presentation av dessa och visar på de möjligheter vi erbjuder samt ger idéer till vad vi kan bidra med.
Den utrustning vi kan leverera finns beskriven.

Stål- och verkstadsindustrin

Vi förser stål och verkstadsindustrin med viktiga hjälpkemikalier.
Salpetersyra för betning av rostfritt stål. Ammoniak för framställning av skyddsgas som används vid bearbetning av stål.
Vi bidrar också med att minska industrins miljöbelastning till luft genom rökgasrening. Bildas NOx reduceras med hjälp av vår ammoniaklösning.

Processindustrin

Vi förser processindustrin med kemikalier som går in som råvaror i tillverkning.

Vatten- och avloppsrening

Med vår produkt och teknik hjälper vi kommuner och industrier att förhindra bildning av svavelväte i avloppsvatten och processvatten.
Vi förser också skogsindustrin med anpassade näringslösningar för att nå optimal effekt i det biologiska reningssteget på utgående vatten.