Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til søk

Livsmedelsgaser

Vi kan dela in dessa gaser i tre områden: förpackningsgaser, kylgaser och gaser till drycker. Var och en av gaserna har sin unika egenskap.

Förpackningsgaserna är de gaser som används vid paketering av livsmedel för att få en bättre hållbarhet. De här gaserna är först och främst kvävgas (N2), koldioxid (CO2) och syrgas (O2 ).
 
Med kylgaser menas i det här sammanhanget koldioxid och kvävgas. De här gaserna utgör tillsammans med lämplig utrustning ett fullgott alternativ till konventionella fryslösningar med tillhörande kylmedier.
 
Gaser till drycker är i första hand koldioxid och kvävgas, som tillsats till öl och mineralvatten. Gaserna används också i juice, mjölk och andra drycker.