Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til søk

Oxygen

Oxygen är en smak- och luktfri, färglös, icke giftig,
brandunderstödjande men i sig icke brännbar gas.

21 % av den luft som omger oss utgörs av syrgas.
Oxygen, O2, är flytande vid –183°C (kokpunkt)
vid atmosfärstryck (1,013 bar).

Gasen används i många branscher inom industrin:

  • Sjukhus och vårdinrättningar; till andningshjälp och olika behandlingar i medicinska gasblandningar.
  • Metallurgisk industri i förbränningsprocesser
  • Kemisk industri
  • Mekanisk industri till skärning/svetsning och
  • glasblåsning
  • Till vattenberedning
  • Syresättning  t ex i fiskodlingar  

 

Oxygen levereras till våra kunder antingen i
flytande form (LOX) med tankbil, i mindre,
kryogena behållare eller i gasflaskor och paket.


Fakta Oxygen

Gas utan lukt och färg vid normalt tryck och temperatur.
Oxygen är varken giftig eller brännbar, men är brandfarlig vid
kontakt med brännbart material genom att den är brandunderhållande. Oxygen utgör ca. 21 % (vol.) av atmosfären. Produceras genom fraktionerad destillation av flytande luft. Levereras i komprimerad och flytande form.

Molekylvikt: 32,0 g/mol
Densitet gas, 1 bar, vid 15°C: 1,337 kg/m3
Rel. densitet gas/luft, 1 bar, vid 15°C: 1,106
Kokpunkt: -183°C