Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til søk

Koldioxid

Koldioxid framställs i förbindelse med produktion av ammoniak på våra fabriker i Porsgrunn, Norge och i Sluiskill, Holland.

Framställningsmetoden är en reformering av metan till koldioxid. En stor det av den framställda koldioxiden blir rengjort och under tryck omvandlas till flytande.

Koldioxid används brett inom industrin, livsmedelssektorn och sjukhusväsendet.

Typiska användingsområden är:

 • Kylmedel för frysning
 • PH kontroll i vattenbehandling
 • Karbonisering av drycker
 • Brandsläckare
 • Svetsning
 • Bedövning av kreatur

 

Kylning med CO2 – allmänt om kylning

Snabb kylning förbättrar produktkvaliteten och gör att produkten håller sig bättre längre. Temperaturen genom produktionsprocessen eller transporten är helt enkelt säkrad genom att använda flytande koldioxid (LIC). Färsk mat är de mest sårbara livsmedlen och kräver total temperaturkontroll genom hanteringskedjan för att bibehålla kvalitet och färskhet som gör att det är säkert att konsumera. De konsumentkrav som föreligger bestämmer lösningarna och utrustningen som vi levererar.


LIC är ett skonsamt, allsidigt, miljövänligt och effektivt medium för livsmedelsindustrin. Vi har mer än 60 års erfarenhet av att på ett konkurrenskraftigt och professionellt sätt tillfredsställa livsmedelsindustrins behov.


Vanliga användningsområden för applikationerna:

 • Individually Quick Frozen (IQF) produktion och ”freeze coating” av såser till kött, fjäderfä, grönsaker och fiskprodukter
 • Kylning av produkter i köttkvarnar och blandare före formning
 • Reducerad uttorkning under frysning genom snabbfrysning av livsmedel genom att använda kryogeniska skåp, tunnlar och spiralfrysboxar

 • Bättre ekonomi genom mindre spill vid hantering av tillagat kött genom skalfrysning (”crust freezing”) före skärning
 • Ökad fryskapacitet, utan någon större investering i mekanisk frysning, genom att använda en online, automatisk snöstation

 

Allmänt om kylning med koldioxid

CO2, koldioxid (vid 1 bar)

Temperatur: -78,5 °C
Täthet: 1,8492 kg/m³ (vid 15 °C)
Kylkapacitet vid 1 bar och -50°C: 311 kJ/kg
                                             0°C: 377 kJ/kg

 

 

 

 

 

 • Kan producera torris och användas till torrisapplikationer
 • Enkelt att reglera
 • Lägsta möjliga temperatur -78°C
 • Bakteriostatisk effekt (hämmar bakterietillväxt)
 • Förlänger hållbarheten
 • CO2 löser sig i produktens vatten- och fettfas

Fakta Koldioxid

En icke giftig och icke brännbar gas (har brand-släckande egenskaper), utan lukt och färg. Den kan verka kvävande eftersom den kan förtränga syret i stängda utrymmen. Det är en reaktiv gas och verkar som en svag syra då den löses i vatten. Koldioxid är en viktig del av kolets kretslopp i naturen, och utgör 0,03-0,04 % (vol.) av atmosfären. Levereras i komprimerad, flytande och fast form (torris). Torris går direkt över från fast form till gas (sublimerar) vid normalt tryck och temperatur.
Molekylvikt: 44,0 g/mol
Densitet, 1 bar, vid 15°C: 1,849 kg/m3
Rel. densitet, gas/luft,
1 bar, vid 15°C:
1,53
Kokpunkt: -78,5°C