Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til søk

Hydrogen

Hygrogen är en mycket brandfarlig, luktfri, färglös, icke giftig gas. Hydrogen framställs bl.a. genom elektrolys av vatten, och genom spaltning av naturgas. Hydrogen är flytande vid 252,8°C (kokpunkt) vid atmosfärtryck (1,013 bar).

Hydrogen, H2, används i många branscher inom industrin:

  • Metallurgi, vid värmebehandling
  • Laboratorier/analyser, som bärgas vid gaskromatografi och bränngas till FID
  • Till kalibrering och som restgas i blandningar
  • Mekanisk industri inom glasblåsning
  • Kemisk industri, härdning av oljor och fetter
  • Hydrogenering inom petrokemisk industri


Hydrogen levereras till våra kunder som komprimerad gas i gasflaskor och paket.

Fakta Hydrogen

Gas utan lukt och färg vid normalt tryck och temperatur. Hydrogen är inte giftig, men extremt brännbar och bildar knallgas tillsammans med oxygen. Hydrogen ingår i en stor mängd kemiska föreningar med kol. Det är det lättaste grundämnet av alla och produceras industriellt genom spaltning av naturgas. Levereras i komprimerad form.
Molekylvikt: 2,016 g/mol
Densitet gas, 1 bar, vid 15°C: 0,0841 kg/m3
Rel. densitet gas/luft,
1 bar, vid 15°C:
0,0696
Kokpunkt: -252,77°C