Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til søk

Argon

Argon utgör mindre än 1 % av vår atmosfär, men är en mycket viktig industrigas. Argon (Ar) tillhör ädelgaserna och är en luktfri och färglös gas. Den är inte brännbar, inte giftig, kan inte förorsaka korrosion och ingår inte i några kända kemiska föreningar. Vid atmosfäriskt tryck har argon sin kokpunkt vid -186ºC.

Argon används först och främst för sina egenskaper som inert gas inom en rad olika industrier:

  • I aluminiumproduktion
  • I stålproduktion
  • I produktion av ferrolegeringar
  • I mekanisk industri
  • Argon utgör mindre än 1 % av vår atmosfär, men är en mycket viktig industrigas. Argon (Ar) tillhör ädelgaserna och är en luktfri och färglös gas. Den är inte brännbar, inte giftig, kan inte förorsaka korrosion och ingår inte i några kända kemiska föreningar. Vid atmosfäriskt tryck har argon sin kokpunkt vid -186ºC.

Argon produceras genom att man destillerar renad luft och levereras antingen som gas på flaskor eller i flytande form med tankbil eller i cryobehållare.

Fakta Argon

 Gas utan lukt och färg vid normalt tryck och temperatur. Argon är varken giftig, brännbar eller explosiv, men kan verka kvävande genom att den kan undantränga syre i stängda utrymmen. Det är en mycket inert, enatomig ädelgas, som inte reagerar med andra ämnen. Argon utgör cirka 0,9 % (vol.) av atmosfären. Produceras genom fraktionerad destillation av flytande luft. Levereras i komprimerad och flytande form.
Molekylvikt: 39,95 g/mol
Densitet gas, 1 bar, vid 15°C: 1,669 kg/m3
Rel. densitet gass/luft,
1 bar, vid 15°C:
1,38
Kokpunkt: -186°C