Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til søk

Säkerhetsdatablad

Säkerhetsdatabladen ger dig som användare viktig information om produkternas egenskaper och hur de skall hanteras på ett säkert sätt.

Så här använder du databasen:

  1. Välj sökkriterie; "Product name" för att söka på namnet på produkten eller välj "Child code" för att söka på Yaras produktnummer.
  2. Sätt "Search criteria" till "Contains" (om du inte vet det exakta produktnamnet) och du får upp en lista över alla produkter
    som innehåller hela eller delar av sökordet. Alternativt kan du skriva   %  och du får upp en lista i alfabetisk ordning på alla produkter
  3. Låt stå "Any language" eftersom alla databladen är på svenska i denna databas.
  4. I rutan  "Display" anger du hur många blad som skall visas per sida.
  5. Välj affärsområde under "Location", t ex Gas
  6. Tryck på "Search

Säkerhetsdatablad