Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til søk

HMS

Vår verksamhet präglas av ett kvalitetstänkande i alla led från våra underleverantörer av produkter och tjänster genom vår egen organisation och det mervärde som där skapas till våra samarbetspartners vad avser logistik och andra tjänster.


Vi ställer lika höga krav på våra leverantörer som den egna verksamheten och genomför regelbundet värdering av deras prestationer. Vi ställer upp årliga mål och planer i vår organisation med syfte att ytterligare höja kvalitetsnivån. Sedan 1995 har vår verksamhet varit certifierad enligt ISO 9001. Under senare år har vi även arbetat målmedvetet för att uppfylla kraven om matvarusäkerhet enligt HACCP-standarden. Vi är även ackrediterade för att utföra provtryckning enligt standarden ISO 17020.

Inom Yara-koncernen och i vår egen organisation har Miljö och Säkerhet varit ett fokusområde sedan många år tillbaka. Orsaken har bl.a. varit medvetenheten om att en säker hantering och lagring av våra produkter är en viktig förutsättning för fortsatt utveckling av produktområden och effektiva logistiksystem. Våra kunder skall kunna känna trygghet med den kompetens om säker lagring och hantering, som vi levererar med våra produkter.


Vår erfarenhet visar entydigt att förbättringar inom hälsa, miljö och säkerhet leder till lägre resursförbrukning, effektivare energianvändning, lägre utsläpp och kanske viktigast av allt, färre personskador. Det tycker vi är värt att arbeta för.

Inom vår organisation har vi egna resurspersoner som dagligen jobbar med Kvalitets-, Miljö- och Säkerhetsfrågor som berör lagring, hantering, produktegenskaper etc. Kontakta oss gärna så vi kan förmedla vår kunskap inom detta område.