Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til søk

Juridiska villkor och bestämmelser

Denna webbplats tillhandahålls av Yara Praxair AB och kan endast användas för informationsändamål. När du får åtkomst till och använder denna hemsida godkänner du att iaktta de bestämmelser och villkor som anges i detta meddelande. Du godkänner även att iaktta alla ytterligare restriktioner som visas på hemsidan och som kan uppdateras från tid till annan.

Yara Praxair tillåter dig att se och ladda ned informationen på hemsidan endast för din personliga, icke-kommersiella användning. Denna tillåtelse innebär inte en överföring av äganderätten till Materialet, och kopior av Materialet får inte modifieras på något sätt eller reproduceras eller visas offentligt eller distribueras eller eljest användas för något offentligt eller affärsmässigt ändamål.

Yara Praxair garanterar inte att Materialet är riktigt eller fullständigt eller att något råd, någon åsikt eller framställning av annan information som visas genom hemsidan är tillförlitligt. Inte heller ansvarar Yara Praxair eller något av dess dotterbolag för några felaktigheter eller utelämnanden. Yara Praxair garanterar inte att hemsidan eller dess servrar är fria från virus eller andra skadliga komponenter.

Materialet utgör inte något erbjudande att sälja eller någon uppfordran att avge ett erbjudande att köpa några värdepapper och man skall inte förlita sig på det i samband med något investeringsbeslut.

Som en service till dig kan Yara Praxair tillhandahålla länkar på hemsidan till webbplatser som sköts av andra företag. Varken Yara Praxair eller något av dess dotterbolag ansvarar för innehållet i någon länkad webbplats och ikläder sig inte något ansvar i samband med åtkomst till eller användning av dessa webbplatser.

Detta meddelande skall regleras av och utformas i enlighet med svensk lag.