Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til søk

REACH information

Yara Praxair har nu avslutat förhandsregistreringen av kemiska ämnen enligt REACH, den nya europeiska kemikalieförordningen som omfattar alla som arbetar med kemikalier. Vi har också i nära kontakt med våra leverantörer av t ex råvaror försäkrat oss om att även dessa ämnen är registrerade enligt Reach.

 

Eftersom merparten av Yaras produkter är beredningar (blandningar av två eller flera ämnen) kommer ett antal av våra slutprodukter inte att ha förregistreringsnummer, vi har därför beslutat att inte kommunicera förregistreringsnummer externt. ECHA, den Europeiska kemikaliemyndigheten, kommer att publicera en förteckning över ämnen som förhandsregistrerats senast den 1 januari 2009. När förteckningen är offentliggjord kan även nedströmsanvändare se vilka ämnen som tillverkare och importörer planerar att registrera.

 

Yara arbetar nu vidare inom nästa steg av REACH. Vi måste bland annat ta fram och sända in dokumentation vilken beskriver de olika ämnenas egenskaper, som underlag för att bedöma riskerna för hälsa och miljö vid hantering och användning.

 

Ytterligare information om REACH:

Kemikalieinspektionens hemsida: www.kemi.se

 

Om du har frågor om Yara Praxairs produkter så är du välkommen att kontakta oss på telefon eller e-mail

0221-27800 eller [email protected]