Sikkerhetsdatablad

Sikkerhetsdatablad

Sikkerhetsdatablad gir deg som bruker viktig informasjon slik at produktet kan håndteres på en forsvarlig måte.

Sikkerhetsdatablad er et supplement til den merkingen som allerede finnes på emballasjen/gassflasken. I en evt. uhellsituasjon som brann, utslipp etc. er det viktig at brukeren er klar over farer produktet innebærer og tar nødvendige forholdsregler.
Vi oppfordrer våre kunder og andre til å hente ut denne informasjonen for å ivareta en sikker bruk av våre produkter.

 Du kan søke på produktnavn, artikkelnummer eller bruksområde.

Søk sikkerhetsdatablad her