Yara Praxair personvern

Praxair personvern

Sist oppdatert: 4. oktober 2014 

Personvernet skal beskytte mot misbruk av dine personopplysninger. Behandling av personopplysninger er regulert i personopplysningsloven. Denne loven skal verne privatlivets fred, den personlige integritet og sørge for tilstrekkelig kvalitet på personopplysningene. For mer om personvern, se www.datatilsynet.no

Praxair Norge AS og dets tilknyttede selskaper og/eller datterselskaper (heretter omtalt som "Praxair") er glad for at du har besluttet å gå inn på vårt nettsted og takker for din interesse. Vi ønsker også å informere deg om hvilke tiltak vi har truffet med hensyn til personvern.

Innsamling og bruk av personopplysninger

Praxair behandler personopplysninger om sine Brukere i overensstemmelse med norsk lovgivning om beskyttelse av personopplysninger. "Bruker" betyr hver enkelt bruker, uansett om han/hun er blitt tildelt en individuell og spesifikk bruker-ID i løpet av registreringsprosessen.
 
Når en Bruker går inn på Praxairs nettsted, blir generell informasjon samlet inn automatisk (dvs. ikke gjennom registrering), men blir ikke behandlet som personopplysninger, med mindre opplysningene er personopplysninger i henhold til personopplysningsloven. Det er standard at nettserverne som benyttes, lagrer følgende informasjon: Navnet på din internettleverandør, nettstedet du besøker oss fra, sidene på vårt nettsted som du går inn på mens du er på vårt sted, din IP-adresse og hvilken nettleser du benytter. 

Slik informasjon blir brukt for å skaffe informasjon om bruken av vårt nettsted for å kunne kontrollere at det fungerer tilfredsstillende og for markedsføringsformål i overensstemmelse med norsk lov. Uten hensyn til hva som er sagt ovenfor, kan slik informasjon bli brukt til å fastslå ansvar i tilfelle datakriminalitet mot nettstedet.

Utlevering av personopplysninger

Personopplysninger som er samlet inn, kan bli overført eller videreformidlet til andre selskaper kontrollert av eller tilknyttet Praxair for aktiviteter som utelukkende er knyttet til og er formålstjenlige for de tjenester som tilbys.

Personopplysninger som er gitt av Bruker gjennom forespørsler om levering av informasjonsmateriell (brosjyrer og annet informasjonsmateriell) ved hjelp av e-postadresser og/eller annen kontaktinformasjon, vil kun bli brukt til å besvare forespørselen eller utføre tjenesten det blir spurt om  og/eller for markedsføringsaktiviteter – i sistnevnte tilfelle bare med uttrykkelig samtykke fra Bruker. Bortsett fra det som er nevnt ovenfor, vil personopplysninger ikke bli gitt videre eller delt med andre, med mindre det er tillatt etter personopplysningsloven eller med uttrykkelig samtykke fra Bruker .

Kontakt oss
For spørsmål kontakt oss på mailadresse: [email protected]
Ansvarlig behandlingsansvarlig: Sigurd Haukeli    [email protected]

Bruk av nettkapsler/cookies og annen internett-teknologi 

Hva er en informasjonskapsel og hva bruker Praxair den til?

En cookie eller informasjonskapsel er en liten datafil som lagres som en tekstfil på din datamaskin når du besøker vår nettside. Midlertidige informasjonskapsler lagres inntil du lukker nettleservinduet, og brukes bl.a. til å gi raskere visning av sider og ved innlogging. Varige informasjonskapsler lagres og brukes i en kortere eller lengre periode bl.a. for å forbedre din brukeropplevelse og å oppdage Javascript-egenskaper.

Praxair kan også bruke tredjeparts informasjonskapsler (slik som Google Analytics) til å registrere hva slags type tjenester våre besøkende er interessert i, og for å måle trafikken på nettsidene våre.

Kontroll av informasjonskapsler

Gjennom innstillinger i nettleseren din kan du kontrollere bruken av informasjonskapsler ved å blokkere eller innskrenke bruken av dem eller ved å få informasjon hver gang et nettsted vil lagre en informasjonskapsel. Hvis du blokkerer eller innskrenker bruk av informasjonskapsler, kan dette redusere eller fjerne funksjonaliteten når du går inn på våre nettsider. Dersom du ønsker å beholde fordelene ved å akseptere informasjonskapsler fra nettstedet, men ønsker å reservere deg mot at informasjonskapsler blir brukt til markedsføring, kan du kontrollere dette ved hjelp av annonseinnstillinger hos Google eller ved å registrere nettstedet på bortvelgelsessiden til Network Advertising Initiative.

Du kan også slette informasjonskapsler som er blitt lagret på din datamaskin via menyen i nettleseren din.

Cookie-type Formål
Midlertidig operative Disse informasjonskapslene er nødvendige for å tillate oss å drive tjenesten slik du har bedt om. Disse informasjonskapslene lar oss kjenne igjen hvilken type bruker du er og deretter gi deg tjenester i overensstemmelse med dette.
Ytelse/analyse Vi bruker disse informasjonskapslene for å analysere adgangen til, bruken av og ytelsen på vår nettside. Vi bruker denne informasjonen til å vedlikeholde, drifte og kontinuerlig forbedre våre tjenester.
Funksjonelle Disse informasjonskapslene gjør det mulig for oss å drive visse funksjoner innenfor våre tjenester i overensstemmelse med de valg du gjør. Disse informasjonskapslene innebærer at når du fortsetter å bruke eller kommer tilbake til vår nettside, kan vi tilby deg våre tjenester.
Målretting/annonsering Vi bruker disse informasjonskapslene for å gi deg reklame som kan være nyttig for deg og dine interesser. Opplysningene kan også brukes for frekvensbegrensninger og hjelpe oss med å regulere reklame du mottar og måle sin effektivitet.
Tredjepart Vi kan tillate våre forretningspartnere å bruke cookies på vår nettside for de samme formål som er nevnt ovenfor. Vi kan også bruke tjenesteleverandører som handler på våre vegne for å bruke cookies for formålene som er angitt ovenfor

Administrer dine preferanser

De fleste nettlesere lar deg administrere dine cookie-preferanser. Du kan stille inn nettleseren din til å avvise cookies eller slette enkelte informasjonskapsler. Vanligvis bør du også kunne håndtere lignende teknologier på samme måte som du administrerer informasjonskapsler – ved hjelp av valg i din nettleser.

Vær oppmerksom på at hvis du velger å blokkere cookies, kan dette svekke eller hindre at våre tjenester virker på riktig måte.

Vi bruker tredjepart , Google Analytics, for å spore aktivitet knyttet til våre tjenester. Hvis du ikke ønsker at opplysninger samles inn og brukes av Google Analytics, kan du installere et fravalg i nettleseren din (tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=None)

Informasjonssikkerhet

Praxair følger alle minstekrav etter norsk lov for sikker behandling av personopplysninger med elektroniske hjelpemidler. Personopplysninger skal ikke lagres lenger enn det som er nødvendig for å oppnå de formål som opplysningene ble samlet inn for. Våre sikkerhetstiltak blir fortløpende revidert i tråd med tekniske fremskritt.

Rett til innsyn

I henhold til personopplysningsloven har enhver som krever det, rett til informasjon om hva slags behandling den behandlingsansvarlige hos Praxair foretar, og kan kreve følgende informasjon om en bestemt type behandling:

  • Om vi har personopplysninger om deg, selv om du ennå ikke er registrert
  • Formålet med behandlingen av personopplysninger
  • Navn og adresse på den behandlingsansvarlige og dennes eventuelle representant
  • Hvem som har det daglige ansvaret for å oppfylle den behandlingsansvarliges plikter
  • Beskrivelser av hvilke typer personopplysninger som behandles
  • Hvor personopplysningene skriver seg fra
  • Om personopplysningene vil bli utlevert, og eventuelt hvem som er mottager

Dersom Bruker er registrert og ber om innsyn, har Bruker krav på å få følgende informasjon:

  • Hvilke opplysninger om deg som behandles
  • Sikkerhetstiltakene ved behandlingen så langt innsyn ikke svekker sikkerheten

Dersom det er behandlet personopplysninger om Bruker som er uriktige, kan Bruker kreve at den behandlingsansvarlige retter de uriktige opplysningene. Den behandlingsansvarlige skal om mulig sørge for at feilen ikke får betydning for Bruker, f.eks. ved å varsle mottagere av utleverte opplysninger.

Spørsmål eller kommentarer

Hvis du har spørsmål eller kommentarer om disse retningslinjene for personvern, vennligst kontakt oss på: [email protected]

Oppdateringer

Vi forbeholder oss rett til å oppdatere disse retningslinjene for personvern når som helst ved å legge ut oppdatert tekst på dette nettstedet. Vi viser en sist oppdatert-dato på toppen av denne siden slik at du kan vite når det har skjedd en endring. Av denne grunn bør du sjekke disse retningslinjene jevnlig for å gjøre deg kjent med våre gjeldende retningslinjer for personvern. Alle endringer vil tre i kraft fra det tidspunkt de blir lagt ut og vil kun gjelde for opplysninger samlet inn fra deg fra og med seneste oppdateringsdato, men mindre annet er angitt.

Du finner mer informasjon i våre vilkår for nettstedet.