HMS-datablad

Helse-, Miljø og Sikkerhetsdatablad (HMS-datablad) gir deg som bruker viktig informasjon slik at produktet kan håndteres på en forsvarlig måte.

HMS-datablad er et supplement til den merkingen som allerede finnes på emballasjen/gassflasken. I en evt. uhellsituasjon som brann, utslipp etc er det viktig at brukeren er klar over farer produktet innebærer og tar nødvendige forholdsregler.

Egen forskrift utgitt av Kommunal- og regionaldepartementet stiller krav til utarbeidelse og distribusjon av HMS Datablad for kjemiske stoffer og stoffblandinger med helsefarlige, brannfarlige, eksplosive eller miljøskadelige egenskaper (farlige kjemikalier) til yrkesmessig bruk. Noen av våre gassprodukter inngår i denne kategorien.

HMS Datablad for disse finnes tilgjengelig her.

Vi oppfordrer våre kunder og andre til å hente ut denne informasjonen for å ivareta en sikker bruk av våre produkter.


Her er bruksanvisning på hvordan du bruker søkesiden for å finne riktig HMS-datablad:

1. Velg søkekriterie; produktnavn, kjemisk navn, kjemisk formel eller velg "child code" for å søke på Yara Praxairs varenummer.

2. Sett "Search Criteria" lik "Contains" (hvis ikke eksakt skrivemåte er kjent) og man vil få opp en liste over alle produkter som inneholder alt eller deler av søkekriteriet. Alternativt kan tegnet % brukes og man får en alfabetisk liste over produktene.

3. La søkekriteriet stå på "any language". Det er ikke nødvendig å velge "Language" da alle HMS databladene som det kan søkes på under denne lokasjonen enten er på norsk eller engelsk.

4. Velg "Display" og nummer som er det antall HMS datablad som vil vises per side

5. Trykk på "Search"

HMS Datablad liste på norsk -gass
HMS Datablad liste på engelsk - gas
HMS Datablad søk - gass
 

Utskriftsvennlig versjon

 

Opp et nivå
Relaterte linker

 

 
Relaterte sider
 
 
Kontakt oss
Se hvordan vi vektlegger kvalitet

 

Brosjyreoversikt innenfor gassikkerhet:

Gassflasken - En pålitelig arbeidskamerat (1,28MB)
Gassfare og gassikkerhet (569 kB)
Fare! Oksygenoverskudd. (169 kB)
Gasskurs - Det handler om sikkerhet (43,6kB)
Ballonggass - Sikkerhetsregler for helium (69,8kB)
Sikkerhetsregler - ved lagring av gassflasker (118 kB)
Oxysafe - oksygen tilsatt et luktestoff (179 kB)
Sikker transport av gass
 

 

Navigation for HMS-datablad
Kontakt | Sitemap | Logg inn
Søk på nettstedet
Avansert søk
 
AccueilHjem
Yara.comYara.com