Rene gasser

Gasser som ikke er blandet med èn eller flere gasser kalles for rene gasser.

Hva skal du ta hensyn til?

For å bestemme hvilken gasskvalitet som passer til ditt bruk, bør du først sjekke hvilke urenheter som er kritiske for dine analyser.

Avhengig av gassapplikasjonen kan kravet til gassrenhet variere fra 99,0 vol % til 99,9999 vol %.  I tillegg kan det også være krav til maksimale konsentrasjoner av typiske forurensningskomponenter som fuktighet, oksygen og hydrokarboner.

Det er vanlig å angi gassrenhet som eksempelvis 2.0 eller 6.0. Logikken i denne angivelsen er at tall før punktum er antall 9 tall i en prosentangivelse mens tall etter komma er siste siffer.

 

Grad Yara Praxair navn Renhet Forurensninger
    Vol % Vol % Vol ppm
2,0   99,0 1,0> 10000
4,0   99,99 0,01 100
5,0 ULTRA 99,999 0,001 10
5,5 PLUS 99,9995 0,0005 5
6,0 ULTRA PLUS 99,99999 0,0001 1

 

Høyrene gasser

Gasser med renhet 5,0 eller bedre kalles for ULTRA, PLUS og ULTRA PLUS. Dette er såkalte høyrene gasser og maksimal konsentrasjon av viktige forurensningskomponenter er spesifisert, som for argon i tabellen under.

Eksempel argon:

Ar Gasskvalitet H2O
Vol ppm
O2
Vol ppm
N2
Vol ppm
H2
Vol ppm
CO
Vol ppm
CO2
Vol ppm
HC
Vol ppm
5,0 ULTRA < 3 < 2 < 5 - - - -
5,5 PLUS < 2 < 0,5 < 2 - - < 0,1 < 0,1
6,0 ULTRA PLUS < 0,5 < 0,1 < 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

 

Viktige faktorer for renhet

Total renhet for en gass framkommer ved å ta utgangspunkt i 100 % og så trekke fra konsentrasjoner til aktuelle forurensninger. Viktige faktor som det må tas hensyn til er:

  • Fase: avhengig av type ren gass så forefinnes den enten som en komprimert gass (eksemplevis H2, He, Ar) eller som kondensert gass (CO2, propan, butan) Kondenserte gasser forefinnes både som væske og gass på flasken. Mengden av forurensninger vil varere mye avhengig av om det måles på væske eller gassfase. For kondenserte gasser så måler vi alltid mengden av forurensninger i væskefasen siden mesteparten av produktet i levert vare forefinnes i væskefase. 

  • Hvilken kvalitet skal anskaffes: dersom bestemte forurensninger er viktige så må man anskaffe rengass med kvalitet hvor denne er spesifisert.

  • Enhet: konsentrasjonen til forurensingskomponenter er alltid oppgitt som mol ppm, vol ppm eller vekt ppm.

  • For lav kvalitet på gassen kan forstyrre dine resultater, føre til økt slitasje og ødeleggelse av utstyr.

Vår katalog 'Rene gasser' finner du til høyre. Her står bl.a. spesifikasjoner på våre gasskvaliteter. Ta kontakt med oss om du er usikker på hva du trenger.


Utskriftsvennlig versjon

 

Opp et nivå
Send oss en e-post

 

Rene gasser
 

 

Navigation for Rene gasser
Kontakt | Sitemap | Logg inn
Søk på nettstedet
Avansert søk
 
AccueilHjem
Yara.comYara.com