Nitrogen

 

Luften som omgir oss består av 78% nitrogen. Gassen brukes innen flere områder; alt fra næringsmiddel til mekanisk industri.

Nitrogen har flere bruksområder:

 

Metallurgisk industri ved produksjon av aluminium og stål
Kjemisk industri for inertisering av tanker og oksygensensitive kjemikalier
Mekanisk industri som skjæregass i lasere
Laboratorier som bæregass
Næringsmiddelindustrien som pakkegass, innfrysing og nedkjøling. Benyttes også i øl-og brusproduksjon.
Ved produksjon av olje og gass blir nitrogen benyttet etter vedlikeholdsstopp til utspyling av rør og trykktesting av utstyr, før oppstart
Medisinsk industri: nedkjøling av biologisk materialer/drivgass for kirurgiske instrumenter
Elktronisk industri: beskyttelsesgass ved lodding
Farmasøytisk industri: inertisering, fryseknusing/tørking og lagring
 

Leveringsmåter:

  • Nitrogen leveres i flytende form (LIN) med trailer, i mindre kryogene beholdere eller på gassflasker.

 

Nitrogen blir ofte benyttet som en inert gass, da den vanskelig reagerer med andre stoffer under normale omstendigheter.

N2, nitrogen (ved 1 bar)

 Kjølekapasitet ved 1 bar og -50oC:  325 kJ/kg
                                                0oC:  377 kJ/kg
 

Utskriftsvennlig versjon

 

Opp et nivå
 
Relaterte sider
 
 
Send oss en e-post
Brosjyreoversikt

 

Fakta: Nitrogen
Gass uten lukt og farge ved normal trykk og temperatur. Nitrogen er ikke giftig, brennbar eller eksplosjonsfarlig, men kan virke kvelende ved at den kan fortrenge oksygenet i lukkede rom. Det er en inert gass som vil si at den i svært liten grad reagerer med andre stoffer. Nitrogen utgjør ca. 78,1 % (vol.) av atmosfæren. Produseres ved fraksjonert destillasjon av flytende luft. Leveres i komprimert og flytende form.
Molekylvekt: 28,0 g/mol
Tetthet gass, 1 bar, 15°C: 1,170 kg/m3
Rel. tetthet gass/luft,
1 bar, 15°C:
0,967
Kokepunkt: -196°C
Slik produserer vi luftgass
 

 

Navigation for Nitrogen
Kontakt | Sitemap | Logg inn
Søk på nettstedet
Avansert søk
 
AccueilHjem
Yara.comYara.com