Katalysator for reduksjon av lystgass

 

(2020-03-13) Yara har brukt 100 millioner kroner på å utvikle renseteknologi for lystgass (N2O) fra salpetersyrefabrikker. Katalysatorteknologien er utviklet over en tiårig periode ved Yaras forskningssenter i Porsgrunn. Teknologien har et verifisert reduksjonpotensial på 70 - 90%.

Teknologien anvendes i 11 av Yaras fabrikker og i løpet av de neste årene vil den bli implementert i enda flere av Yaras salpetersyrefabrikker rundt omkring i verden. I første fase frem til slutten av 2008 vil Yara redusere totale klimagassutslipp med 5 millioner tonn CO2-evkivalenter per år. Dette innebærer at Yaras totale klimagassutslipp reduseres med 25 % i forhold til 2004. Det er et av de mest konkrete og ambisiøse målsetninger for klimagassreduksjon fra et industriselskap. Yara arbeider videre med å forbedre teknologien og forventer å kunne inverksette ytterligere reduksjoner på i hvertfall 2 millioner tonn CO2 -ekvivalenter per år.

 

Denne teknologien er også gjort tilgjengelig for andre selskaper. Dersom den blir implementert i alle salpetersyrefabrikker i Europa vil det kunne redusere utslipp av klimagasser med 30 millioner tonn CO2-ekvivalenter per år. På verdensbasis er potensialet over det dobbelte. Dette er mer enn det totale utslippet av klimagasser i Norge.

 

Kostnaden ved implementeringen er marginal i forhold til markedsprisen for klimakvoter. Faktisk er det et av de rimeligste tiltak som kan gjennomføres. Yara har allerede inngått avtale om implementering av denne teknologien i 25 CDM-prosjekter rundt omkring i verden og har sammen med sin partner Johnson Matthey en markedsandel på 50 % for CDM-prosjekter.

 

Det finnes konkurrerende teknologier men ikke noen som har samme kombinasjon av høye reduksjoner, lavt kostnadsnivå og bredt anvendelsesområde som Yaras teknologi. Yaras teknologi kan implementeres på både nye og gamle fabrikker uten forurensing av salpetersyren, uten å tilføre nye risikoelementer i driften, uten negative effekter på produksjonen, uten ekstra produksjonsstopp og teknologien fører ikke til andre miljøutslipp.

 

N2O er en klimagass som har over 300 ganger kraftigere oppvarmingspotensial enn CO2. N2O er den tredje største klimagassen etter CO2 og CH4. I motsetning til andre industrielle klimagasser er utslipp av N2 O i hovedsak konsentrert rundt store punktutslipp fra salpetersyrefabrikker. Inngrep overfor disse store konsentrerte utslippskilder vil derfor ha en betydelig klimaforbedrende effekt.

 


Forfatter: Yara
Publisert: 2020-03-13
Utskriftsvennlig versjon

 

Aktuelt/Investor
– hovedside
 
Relaterte sider
 
 
Besøk Yaras
bildegalleri på yara.com
(på engelsk)

 

Siste nytt
 Yara Praxair leverte nitrogen til ulykkesstedet i Ålesund
(2020-04-03)
Katalysator for reduksjon av lystgass
(2020-03-13)
Ny og lett gassflaske
(2020-02-21)
Årets julegave går til Norsk Folkehjelp
(2020-12-20)
Yara Praxair
(2020-12-01)
Til Aktuelt

 

Aktuelt  Katalysator for reduksjon av lystgass
Navigation for Katalysator for reduksjon av lystgass
Kontakt | Sitemap | Logg inn
Søk på nettstedet
Avansert søk
 
AccueilHjem
Yara.comYara.com