Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til søk

Vedlikeholdsavtaler

Vedlikeholdsavtale gir en sikker gassforsyning


Ved håndtering av gass kreves det høy sikkerhet for å unngå ulykker. Det er viktig at gassanlegget fungerer optimalt av hensyn til driftsikkerhet, kvalitet og total sikkerhet. Vi kan tilby en vedlikeholdsavtale for forebyggende vedlikehold av gassanlegget ditt, som oppfyller de kravene myndighetene stiller.

Driftsikkerhet – veien til bedre økonomi


Lekkasje i gassanlegget vil påvirke kvaliteten på gassen og kvaliteten på sluttproduktet. Kontinuerlig tilsyn og forebyggende vedlikehold vil forbedre driftsikkerheten, og sikre at anlegget fungerer optimalt til enhver tid.

Myndighetskrav


Gassanleggene skal til enhver tid oppfylle myndighetskravene. Anleggene er ofte kompliserte. Det kreves vanligvis bred kompetanse og lang erfaring for å vedlikeholde disse. Vi har serviceteknikere med  kompetanse og lang  erfaring til å gjennomføre denne type vedlikehold på disse anleggene.

 

Vedlikeholdsavtale gir følgende fordeler:

  • Vi forbedrer sikkerheten og reduserer dermed risikoen for ulykker.
  • Vi sørger for at gassanlegget har optimal driftsikkerhet.
  • Vi sørger for at anlegget tilfredsstiller myndighetskravene.
  • Vi reduserer mulighetene for driftsstans / produksjonstopp.
  • Vi sørger for utlevering av sjekkliste / tilstandsrapport etter hvert vedlikeholdsintervall. Disse dokumentene fungerer også som dokumentasjon ovenfor myndighetene.
  • Vi har en serviceavdeling som er disponibel 24 timer (vakttelefon)
  • Vi forlenger anleggets levetid med forbyggende vedlikehold.

 

Standard vedlikeholdsavtale


Standard vedlikeholdsavtale er basert på forebyggende vedlikehold, og de krav myndighetene stiller til anleggene. Vi utfører tetthetskontroll / trykktesting, og funksjonskontroll av komponenter og utstyr i gassanlegget ditt. Vedlikeholdsavtalen kan ha en fastpris, eller bli utført på timebasis med faste timepriser. Komponenter / utstyr som må byttes under / etter vedlikeholdsgjennomgangen leveres / utføres etter regning.

 

Ønsker de mer informasjon om vedlikeholdsavtaler? Kontakt din kundeansvarlig eller vår serviceavdeling.