Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til søk

Kurs

Vi lager kursopplegg som passer din bedrift. Dette kan være kurs relatert til produktopplæring eller basiskunnskap i bruk, håndtering og lagring av gass.

Standardkurs

Vi er opptatt av å formidle kunnskap om egenskaper og bruk av våre produkter og utstyr for å øke sikkerheten og kvaliteten hos deg som bruker.

Vi kan tilby standardkurs om produkter og utstyr, samtidig som vi kan skreddersy kurs for deg og din bransje dersom du ønsker det.

Vi vil imøtekomme kravene i REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals). REACH er de nye Europeiske krav til utarbeidelse av helse og miljø risiko for gasser og kjemikalier som trådte i kraft i 2007.  

Denne loven vil fremme nye krav til kjøp, salg, produksjon og bruk av gasser og kjemikalier. Dette medfører at Yara Praxair vil registrere relevante gasser innenfor EU REACH Byrået, og alle registrerte gasser vil gjennomgå omfattende tester  for å avdekke evt. påvirkning på helse og miljø. 

Rapporter som identifiserer risiko og forbehold relatert til bruk av disse gasser vil bli vedlagt i våre Helse-, Miljø- og Sikkerhetsdatablad. 

skreddersy et kurs akkurat for deg og din bransje dersom du ønsker det.

Et spesiallaget kurs vil gi deg den informasjonen du har etterspurt innenfor en avtalt tidsramme og kostnad.

Sikkerhetskurs

Målgruppe for sikkerhetskurs er alle som bruker gass eller som ønsker å styrke sin gasskunnskap. Derfor er et slikt gasskurs også aktuelt for ulike bransjer innen offentlig sektor som brann-politi- og helse.

 

Eksempel på kursinnhold innen sikkerhet:

  • Gass i ulike faser
  • Leveringsformer og lagring
  • Temperatur og trykk
  • Kvelningsfare
  • Brannfarlige gasser og eksplosjonsgrenser
  • Giftige og irriterende gasser
  • Bruk av verneutstyr
  • Sikkerhetstiltak
  • Lagring, håndtering og bruk av gassflasker

 

Er du interessert i kurs?

Vi hjelper deg gjerne. Ta kontakt via e-post og du vil høre fra oss.