Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til søk

Drikkevannsprodukter

 

Vi leverer prosessløsninger som er med på å gi økt renseeffekt, redusere korrosjon og stabilisere vannet slik at den gode vannkvaliteten når frem til forbrukeren.

Lav pH og mangel på kalsium og alkalitet, forårsaker korrosjon på ledningsnett og gjør at metaller løses ut fra rørsystemer. Dette forringer vannkvaliteten hos forbruker. Karbonatisering av drikkevann sikrer vannkvaliteten fra vannbehandlingsanlegg til forbruker.

Bruk av karbondioksid og kalk forhindrer korrosjon av rørmateriale og gir enklere drift og bedre økonomi.

Vann som har for lavt innhold av oksygen oppfattes ofte som lite godt å drikke. Ved å tilsette oksygen får vannet en friskere smak.

Nyttig å vite