Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til søk

Næringsmiddelgasser

Vi kan dele disse gassene i tre områder; pakkegasser, kjølegasser og drikkevaregasser. Hver av gassene har sin unike egenskap.

Pakkegassene er de gasser som benyttes ved pakking av næringsmidler for at de skal kunne oppnå en bedre holdbarhet. Disse gassene er i hovedsak nitrogen (N2 )karbondioksid (CO2) og oksygen (CO2).

Med kjølegasser i denne sammenheng, mener vi karbondioksid og nitrogen. Disse gassene sammen med egnet utstyr er et fullgodt alternativ til konvensjonelle fryseløsninger med tilhørende kjølemedier.

Drikkevaregassene er i hovedsak karbondioksid og nitrogen, som tilsats til øl og mineralvann. Gassene brukes også i juice, melk og andre drikkevarer.