Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til søk

Oksygen

21% av den luften som omgir oss er oksygen. Gassen brukes innen flere områder ; alt fra helse og medisin til fiskeoppdrett.

Vi bruker oksygen til:

 • å øke friskheten/oksygeninnholdet i drikkevann
 • å redusere/fjerne hydrogensulfid
 • å felle ut endel oppløst jern

 

Fordelen ved å bruke oksygen er:

 • gir bedre smak
 • hindrer misfarging av vask

 

Oksygen benyttes også i endel andre bransjer:

 • Behandling av avløpsvann til optimalisering av biologiske filtre
 • Oksygenering i fiskeopdrett
 • Helse/Sykehus; til pustehjelp, behandling og terapi, i medisinske gassblandinger
 • I metallurgisk industri i forbrenningsprosesser
 • I kjemisk industri til optimering av forbrenningsprosesser
 • Mekanisk industri til skjæring/sveising, glassblåsing, lasersveising og laserskjøring

 

Leveringsformer:

Oksygen blir levert til våre kunder enten i flytende form (LOX) med tankbil, i mindre kryogen beholdere eller i gassflasker/pakker.

Fakta: Oksygen

Gass uten lukt og farge ved normal trykk og temperatur. Oksygen er ikke giftig eller brennbar, men er brannfarlig ved kontakt med brennbare stoffer ved at den underholder forbrenningen. Oksygen utgjør ca. 21 % (vol.) av atmosfæren. Produseres ved fraksjonert destillasjon av flytende luft. Leveres i komprimert og flytende form.

Molekylvekt: 32,0 g/mol
Tetthet gass, 1 bar, 15°C: 1,337 kg/m3
Rel. tetthet gass/luft,
1 bar, 15°C:
1,106
Kokepunkt: -183°C