Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til søk

Karbondioksid

Vår karbondioksid er et biprodukt av Yaras gjødselproduksjon og gjenvinnes til industrielle formål i stedet for å slippes ut i naturen.

Karbondioksid brukes i mange sammenheng:

 • i brannslukkingsanlegg
 • som kullsyre i øl og mineralvann
 • til konservering av næringsmiddler 
 • i verkstedindustiren
 • som kuldemedium til nedkjøling/innfrysing av næringsmidler

 

Karbondioksid brukes til vannbehandling som:

 • karbonatkilde i forbindelse med korrosjonskontroll av drikkevann 
 • nøytralisering av alkalisk avløpsvann

 

Fordelen ved å bruke karbondioksid i drikkevann:

 • er lettløselig i vann
 • øker bufferkapasiteten i vannet og gjør det mer motstandsdyktig mot pH forandring, noe som gir en enklere drift
 • gir økt alkalitet

 

Karbondioksid blir levert til våre kunder:

 • I flytende form
 • Som komprimert gass i gassflasker/pakker
 • Som tørrisskiver/pellets 

Fakta: CO2

En ikke giftig eller brennbar gass (har brannslukkende egenskaper), uten lukt og farge. Den kan virke kvelende ved at den kan fortrenge oksygenet i lukkede rom. Det er en reaktiv gass og virker som en svak syre ved innløsning i vann. Karbondioksid er en viktig del av karbonkretsløpet i naturen, og utgjør 0,03-0,04 % (vol.) av atmosfæren. Leveres i komprimert, flytende og fast form (tørris). Tørris går direkte over fra fast form til gass (sublimerer) ved normal trykk og temperatur.

Molekylvekt: 44,0 g/mol
Tetthet gass, 1 bar, 15°C: 1,849 kg/m3
Rel. tetthet, gass/luft,
1 bar, 15°C:
1,53
Kokepunkt: -78,5°C

 

Kjølekapasitet ved 1bar og -50°C: 311 kJ/Kg

Kjølekapasitet ved 1bar og - 0°C: 377 kJ/Kg

Tørris