Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til søk

Hydrogen

Hydrogen er en meget brannfarlig, luktfri, fargeløs, ikke giftig gass. Hydrogen produseres bl.a. ved elektrolyse av vann, og ved spalting av naturgass.

Hydrogen, H2, benyttes innenfor mange bransjer i industrien:

  • Metalurgi, ved varmebehandling
  • Laboratorier/analyse
  • Mekanisk industri; glassblåsing
  • Kjemisk Indiustri; herding av oljer og fett
  • Petrokjemsik Industri; hydrogenering
  • Farmasøytisk industri
  • Til kalibrering, og som restgass i blandinger


Hydrogen blir levert til våre kunder som komprimert gass i gassflasker/pakker.

Fakta: Hydrogen

Gass uten lukt og farge ved normal trykk og temperatur. Hydrogen er ikke giftig, men ekstremt brennbar og danner knallgass sammen med oksygen. Hydrogen inngår i en stor mengde forbindelser med karbon. Det er det letteste grunnstoffet og produseres industrielt ved spalting av naturgass. Leveres i komprimert form.

Molekylvekt: 2,016 g/mol
Tetthet gass, 1 bar, 15°C: 0,0841 kg/m3
Rel. tetthet gass/luft,
1 bar, 15°C:
0,0696
Kokepunkt: -252,77°C