Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til søk

Helium

Helium er en smakløs, luktfri, fargeløs, ikke giftig og inert gass. Gassen brukes innenfor flere industrier.

Helium benyttes innenfor mange områder:

  • Helse/sykehus, til kjøling av magneter i MRI og NMR
  • Laboratorier/analyse, som en bæregass til gasskromatografi
  • Til kalibrering, og som restgass i blandinger
  • Mekanisk industri som en beskyttelsesgass ved buesveising
  • Lekkasjesøking
  • Laserskjæring
  • Ballonghelium  

Fakta: Helium

Gass uten lukt og farge ved normal trykk og temperatur. Helium er ikke giftig, brennbar eller eksplosjonsfarlig, men kan virke kvelende ved at den kan fortrenge oksygenet i lukkede rom. Det er en edelgass, enatomig og meget inert. Helium er det nest letteste grunnstoffet, har høy termisk ledningsevne, høy varmekapasitet og leder lyd meget godt. Produseres fra naturlige forekomster. Leveres normalt i komprimert form.

Atomvekt: 4,003 g/mol
Tetthet gass, 1 bar, 15°C: 0,1670 kg/m3
Rel. tetthet gass/luft,
1 bar, 15°C:
0,138
Kokepunkt: -268,94°C