Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til søk

Helse

Gass til helsesektoren

Det har i de senere år vært en stor utvikling innenfor bruken av medisinske gasser. De benyttes i alt fra tradisjonell medisin, til nye behandlingsmetoder, og er en viktig faktor i den daglige driften ved et sykehus.

Vi har siden tidlig på 80-tallet vært leverandør av gasser til det medisinske markedet i Norge.

På sykehus blir medisinske gasser benyttet ved en rekke avdelinger innen:

  • akuttmedisin
  • anestesi
  • kirurgi
  • laparaskopi
  • i hyperbar oksygenbehandling
  • lungeavdelinger
  • ved de fleste sengepostene

 

Medisinske gasser har spesifikasjoner i samsvar med Norsk Legemiddelstandard og Den Europeiske Farmakopè (Ph.Eur.).

Medisinske gasser skal kun benyttes etter legens anvisninger og ved medisinsk kontroll. Informasjonen på disse nettsidene må ikke benyttes som grunnlag for medisinering.

 

Resept er nødvendig

Medisinske gasser er legemidler og leveres kun ut ved framvisning av gyldig resept eller søknad om registreringsfritak.

Resept/Rekvisisjon