Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til søk

Vår HMS policy

  • Vårt  hovedmål er å forhindre ulykker og helseskader, samt skader på eiendom og miljø.
  • Vi vil utvikle og drifte våre anlegg slik at helse, miljø og sikkerhet alltid har førsteprioritet.
  • Våre ansatte skal oppmuntres til å ta i bruk en sikker og helsemessig livsstil for seg selv og sin familie. Vi vil sikre våre ansatte og våre anlegg mot uønskede handlinger.
  • Vi vil styre våre prosesser i verdikjeden på en måte som sikrer at gjeldende lover og regler er ivaretatt og at riktig kvalitet på produkter og tjenester oppnås. Vi vil at våre produkter og tjenester skal gi merverdi for våre eiere og kunder.
  •  Vi vil identifisere og evaluere risiko i vår virksomhet med hensyn på å redusere eller fjerne uakseptabel risiko.
  •  Våre ansatte skal oppmuntres til å involvere seg for å oppnå kontinuerlig forbedring av våre arbeids- og produksjonsprosesser.
  • Vi vil aktivt formidle våre HMS og Kvalitetsmål og løpende rapportere status og framdrift.