Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til søk

REACH

Vi vil imøtekomme kravene i REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals). REACH er de nye Europeiske krav til utarbeidelse av helse og miljø risiko for gasser og kjemikalier som trådte i kraft i 2007.  Denne lov vil fremme nye krav til kjøp, salg, produksjon og bruk av gasser og kjemikalier. Dette medfører at Yara Praxair vil registrere relevante gasser innenfor EU REACH Byrået, og alle registrerte gasser vil gjennomgå omfattende tester  for å avdekke evt. påvirkning på helse og miljø.  Rapporter som identifiserer risiko og forbehold relatert til bruk av disse gasser vil bli vedlagt i våre Helse-, Miljø- og Sikkerhetsdatablad.