Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til søk

Sikkerhetsdatablad

Helse-, Miljø og Sikkerhetsdatablad (Sikkerhetsdatablad) gir deg som bruker viktig informasjon slik at produktet kan håndteres på en forsvarlig måte.

Sikkerhetsdatablad søk - gass

 

Sikkerhetsdatablad er et supplement til den merkingen som allerede finnes på emballasjen/gassflasken. I en evt. uhellsituasjon som brann, utslipp etc er det viktig at brukeren er klar over farer produktet innebærer og tar nødvendige forholdsregler.

Egen forskrift utgitt av Kommunal- og regionaldepartementet stiller krav til utarbeidelse og distribusjon av Sikkerhetsdatablad for kjemiske stoffer og stoffblandinger med helsefarlige, brannfarlige, eksplosive eller miljøskadelige egenskaper (farlige kjemikalier) til yrkesmessig bruk. Noen av våre gassprodukter inngår i denne kategorien.

Vi oppfordrer våre kunder og andre til å hente ut denne informasjonen for å ivareta en sikker bruk av våre produkter.