Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til søk

Fisk og sjømat

Riktig bruk av gass i hele verdikjeden sikrer en optimal produktkvaliteten. Vi tilbyr gass og utstyr til oppdrett, videreforedling og transport for bedret driftsresultat og kvalitet.

  • Økt vekst og trivsel med riktig tilsetting av oksygen både på landbaserte anlegg og matfiskanlegg i sjø.
  • Bedøvelsesprosess som gir god slaktekvalitet.
  • Kontrollert innfrysning og kjøling med gass for optimal kvalitet på produktet.
  • Transport med tørris. Tørris har høy kjøleevne og gir en konstant kjøletemperatur.
  • Forlenget holdbarhet i beskyttet gassatmosfære, MAP.

 

Vi er en totalleverandør til fiskeri-industrien. Vi utvikler løsninger og tilfører merverdi for våre kunder.