Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til søk

Nytt interaktivt sikkerhetskurs

Yara Praxair har nå lansert et nytt interaktivt sikkerhetskurs for deg som jobber med gass.

Det interaktive sikkerhetskurset er online og du som bruker kan starte kurset når og hvor det passer for deg. Du vil ikke være avhengig av å måtte ta kurset på en spesiell dag eller på et bestemt tidspunkt. Når sluttesten er bestått vil du motta et kursbevis.

Nødvendig kompetanse

Fra Veiledning til forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff, samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen:

"Enhver som prosjekterer, konstruerer, produserer, installerer, drifter, endrer, reparerer, vedlikeholder eller kontrollerer utstyr og anlegg som benyttes ved håndtering av farlig stoff skal ha nødvendig kompetanse. Tilsvarende gjelder enhver som håndterer farlig stoff utover det som er beregnet for vedkommendes personlige bruk."