SuperGreen TM

SUPERGREENTM

SuperGreenTM

Yara Praxair har i løpet av det siste året utviklet et nytt konsept for flytransport av fersk fisk. Utviklingen er basert på et kundebehov og en eksisterende kunde Vikenco AS, har tatt del i utviklingsprosessen.

Konseptet er å bruke tørris til å holde fisken kald, mens man transporterer fra produksjonssted til kunden. Man finner de viktigste kundene på fisk i USA og i Japan. Transporttid er i gjennomsnitt tre dager.

Vikenco AS er svært fornøyd med installasjonen som fant sted i desember 2013.

Sjømat segmentet er den nest største næringen i Norge. Sjømatnæringen har vært et satsingsområde for Yara Praxair i flere år og innføring av nye applikasjoner og konsepter er et resultat av fokus over tid. Produksjonen av oppdrettslaks i Norge er en 1 200 000 tonn per år og er fortsatt økende. Lakseeksporten har en verdi på USD 7,7 milliarder. 200 000 tonn laks transporteres ved hjelp av flytransport per år. Yara Praxairs SuperGreenTM konsept har flest fordeler når fisken sendes med fly.