JLA Foods ApS

EN SUKSESSHISTORIE OM Å GJØRE VÅRE KUNDER MER PRODUKTIVE

Kort bakgrunnshistorie

En liten dansk kjøttbehandlingskunde vant en kontrakt for levering av ulike kjøttprodukter til en forhandler. Produktene skulle pakkes i modifisert atmosfære, og produsenten måtte garantere kjølekjeden til forhandlerens butikker.Gass til MAP var allerede på plass gjennom våre konkurrenter. Yara Praxair ble bedt om å levere tørris for å sikre kjølekjeden, og det er her historien begynner ...

Historien
Etter å ha levert tørris etter første forespørsel, kontaktet Yara Praxair kunden for å utføre et besøk. Fokus for dette besøk var å sikre at tørrisen var brukt hensiktsmessig, og for å se om vi kunne overta tilførsel av MAP-gass i tillegg.

Basert på våre erfaringer over flere år og flere lignende kunder, diskuterte vi ubrutte kjølekjeden med kunden. Vi identifiserte den kritiske delen av prosessen – hakking av kjøttet. Prosessen resulterer i en uønsket temperaturstigning i produktet, noe som skaper ytterligere vanskeligheter for å få gjennomført kjølekjeden. Normalt ville løsningen på denne utfordringen være å tilføre blanderen  flytende gass som krever en kostbar gasstank, men dette var en liten produsent.

Yara Praxair foreslo et alternativ ved å bruke vår næringsmiddel godkjente tørris som er 3 mm pellets. Denne tørrisen doseres direkte inn i blanderen og sikrer ønsket lav temperatur. Søknaden ble presentert og validert på kundestedet.

Kunden har etter dette blitt mer åpen for eventuelle nye prosessforbedringer. Resultatet er nå en stabil leveranse av tørris - den viktigste delen  til kjøling i blandekvern . Mindre viktig er det opprinnelige formålet - å sikre kjølekjeden. I tillegg fikk vi også  leveransen av MAP-gass.